Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

ΑΣΕΠ 2Κ/2024

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ποιοι και πως συμμετέχουν

Στη διαδικασία συμμετέχουν όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας.

Στην προκήρυξη αναφέρονται, το σύνολο των πτυχίων που γίνονται αποδεκτά, για την διεκδίκηση των 817 μονίμων προσλήψεων.

Διοικητικές θέσεις γραφείου στα νοσοκομεία για πτυχιούχους 135 σχολών

Η νέα προκήρυξη μονίμων του ΑΣΕΠ 2Κ/2024 διαθέτει σημαντικό αριθμό διοικητικών θέσεων για υπαλλήλους γραφείου.

Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορούν, μέσω της συγκεκριμένης προκήρυξης, να διεκδικήσουν μόνιμο διορισμό με την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας
 • Αρχειονομίας
 • Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
 • Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Βαλκανικών Σπουδών
 • Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
 • Δημόσιας Διοίκησης
 • Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
 • Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης
 • Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
 • Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
 • Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
 • Διοίκησης Τεχνολογίας
 • Διοίκησης Τουρισμού
 • Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
 • Επικοινωνίας και ΜΜΕ
 • Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
 • Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
 • Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)
 • Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
 • Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Κοινωνικής Διοίκησης
 • Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
 • Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Κοινωνικής Πολιτικής
 • Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Κοινωνιολογίας
 • Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης
 • Μαθηματικών
 • Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 • Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 • Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών
 • Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
 • Νομικής
 • Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
 • Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Οικονομικής Επιστήμης
 • Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
 • Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
 • Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Πολιτικής Επιστήμης
 • Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
 • Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών
 • Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
 • Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 • Πολιτικών Επιστημών
 • Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων
 • Στατιστικής
 • Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης
 • Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 • Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
 • Τουρισμού
 • Τουριστικών Σπουδών
 • Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
 • Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
 • Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
 • Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Τουρισμού
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
 • Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Διοίκησης Οργανισμών
 • Μάρκετινγκ και Τουρισμού

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Βιβλιοθηκονομίας
 • Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Διαχείρισης Πληροφοριών
 • Διεθνούς Εμπορίου
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων
 • Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
 • Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
 • Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων
 • Διοικητικής Τεχνολογίας
 • Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 • Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε.
 • Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών
 • Εμπορίας και Διαφήμισης
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Λογιστικής
 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών
 • Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων
 • Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων
 • Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
 • Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων
 • Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής
 • Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
 • Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
 • Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες
 • Επιχειρησιακής Πληροφορικής