Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023: Βγαίνει η προκήρυξη των 4.000 μονίμων ΠΕ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023: Η μεγαλύτερη προκήρυξη της χρονιάς

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη που θα εκδοθεί εντός της χρονιάς.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ενώ εκκρεμεί η τελική κατανομή των θέσεων -και η η συμφωνία με τους φορείς-, υπολογίζεται ότι πάνω από 1.500 προσλήψεις θα γίνουν σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας.

Η νέα προκήρυξη αφορά αποκλειστικά πτυχιούχους ΑΕΙ, οποιουδήποτε τίτλου, που αποκτήθηκε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023: Ποιοι και πως συμμετέχουν

Στη διαδικασία συμμετέχουν οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκρονική αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά με την έκδοση της προκήρυξης.

Νωρίτερα πρέπει να προετοιμάσουν το Μητρώο ΑΣΕΠ στο οποίο να αναγράφουν όλες τις ιδιότητες και τα προσόντα με τα οποία κερδίζουν επιπλέον μόρια, προσαυξάνοντας τη βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων.

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023: Ποιοι φορείς θα ενισχυθούν

Ενισχύονται όλοι οι φορείς του Δημοσίου σε ολόκληρη τη χώρα. Η “μερίδα του λέοντος” από τις νέες προσλήψεις θα κατευθυνθεί σε δήμους, περιφέρειες, ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ και όλα σχεδόν τα υπουργεία. Ενισχύονται, επίσης, οι Ανεξάρτητες Αρχές.