Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

ΑΣΕΠ 3Κ/2024: Ξεκινούν οι μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η νέα προκήρυξη αφορά πτυχιούχους ΤΕΙ και απόφοιτους Λυκείου

Οι αιτήσεις στη νέα προκήρυξη μονίμων ξεκινούν τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και λήγουν στις 11 Ιουνίου 2024.

Οι ειδικότητες για την προκήρυξη 3Κ/2024 του ΑΣΕΠ είναι οι εξής: 

  • ΤΕ Γραφιστών 
  • ΤΕ Γραφικών Τεχνών ΕΙΔ. Γραφικών Τεχνών
  • ΤΕ Ηλεκτρολόγων 
  • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

  • ΔΕ Βιβλιοδετών 
  • ΔΕ Καταμετρητών 
  • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 
  • ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)