Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

Νοσοκομεία 2023: Δεύτερη προκήρυξη για 816 μονίμους

Το ΑΣΕΠ έβαλε στον προγραμματισμό του τη δεύτερη προκήρυξη για τα νοσοκομεία, με την οποία θα επιλεγούν 816 μόνιμοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ). Υπενθυμίζεται ότι τα νοσοκομεία της χώρας θα ενισχυθούν σε δύο φάσεις με μονίμους υπαλλήλους. Θα εκδοθούν δύο διαδοχικές προκηρύξεις για την πρόσληψη υποψηφίων ΠΕ – ΤΕ και ΔΕ – ΥΕ.

Νοσοκομεία 2023: Το χρονοδιάγραμμα ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις

Το ΑΣΕΠ θα εκδώσει αρχικά προκήρυξη 770 θέσεων αποκλειστικά για υποψηφίους ΔΕ και ΥΕ. Η προκήρυξη αναμένεται να αποσταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει άμεσα η δεύτερη για ΠΕ, ΤΕ.