Φόρτωση...

ΑΣΕΠ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.

Αιτήσεις για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας, δικαστικές προσφυγές κατά ΑΣΕΠ.

ΑΣΕΠ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες, τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου. Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

1. Την υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή σας σε προκυρήξεις ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών του Δημοσίου, καθώς και την δημιουργία μητρώου στην πλατφόρμα του ΑΣΕΠ.

2. Την άσκηση ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας.

3. Την άσκηση δικαστικών προσφυγών για πάσης φύσεως διαφορές που αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες.

Η πολύχρονη εμπειρία μας εγγυάται την ορθή και αποτελεσματική συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς του Δημοσίου με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας για το διορισμό σας στο Δημόσιο.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF