Φόρτωση...

Ακίνητα - Μισθώσεις - Κτηματολόγιο.

Κάθε διαφορά σε σχέση με τα περιουσιακά σας στοιχεία αποτελεί ειδικότητά μας.

Ακίνητα - Μισθώσεις - Κτηματολόγιο

Το γραφείο μας διαθέτει πολύχρονη πείρα και μεγάλη εξειδίκευση αναφορικά με πάσης φύσεως διαφορές σε σχέση με ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία. Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

  • Μισθωτικές διαφορές, εξώσεις, μειώσεις μισθωμάτων.
  • Διεκδικητικές αγωγές κινητών και ακινήτων.
  • Αγωγές διανομής ακινήτων.
  • Εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας και αγωγές χρησικτησίας.
  • Αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου.
  • Έλεγχο τίτλων και τακτοποίηση ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
  • Μεταβιβάσεις / αγοραπωλησίες κινητών και ακινήτων.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF