Φόρτωση...

Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό Δίκαιο.

Θέλετε να βγείτε σε σύνταξη; Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις.

Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

Οι ραγδαίες μεταβολές τα τελευταία χρόνια στο συνταξιοδοτικό σύστημα, με την αύξηση των ορίων ηλικίας, των ετών ασφάλισης και την καθιέρωση της βασικής και της αναλογικής σύνταξης κάνουν τη συνδρομή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει: 

  • Την εμπεριστατωμένη ενημέρωση και νομική συμβουλευτική ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας στο στάδιο της προσυνταξιοδότησης για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων (δημοσίων υπαλλήλων, μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών, ναυτικών κλπ) και για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΔΗΜΟΣΙΟ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ). 
  • Τη διεκπεραίωση, παρακολούθηση και επίσπευση της συνταξιοδοτικής σας υπόθεσης. 
  • Τη καταμέτρηση των ενσήμων σας.
  • Την άσκηση ενστάσεων, προσφυγών και κάθε είδους ενδίκων μέσων ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών και Διοικητικών Δικαστηρίων για την επίλυση οποιασδήποτε κοινωνικοασφαλιστικής διαφοράς.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF