Φόρτωση...

Διοικητικές Διαφορές.

Αναλαμβάνουμε την αποτελεσματική προστασία σας από κάθε πράξη ή παράλειψη του κράτους εις βάρος σας.

Διοικητικές Διαφορές

Οι διοικητικές διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ πολίτη και κράτους αποτελούν έναν ακόμα τομέα στον οποίο το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

  • Διοικητικές προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων.
  • Ενστάσεις (ενδικοφανείς προσφυγές) ενώπιον διοικητικών επιτροπών κα δικαστηρίων.
  • Φορολογικές διαφορές.
  • Τελωνειακές διαφορές.
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου και ΟΤΑ.
  • Ανακοπές κατά πράξεων διοικητικής εκτέλεσης.
  • Διαφορές από δημόσιους διαγωνισμούς.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF