Φόρτωση...

Εργατικό Δίκαιο.

Η εργασία αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα αλλά και πεδίο ανάπτυξης πολύπλοκων επιμέρους εννόμων σχέσεων με σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Εργατικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα κάθε είδους διαφορές που ανακύπτουν από τις εργασιακές σχέσεις αναλαμβάνοντας:

  • Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου για τη διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών, αξιώσεων αποζημίωσης, μισθών υπερημερίας, απαιτήσεων από εργατικό ατύχημα.
  • Νομικές συμβουλές και ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις σε μισθολογικά θέματα, θέματα αδειών και επιδομάτων, πρόσληψης και απόλυσης, αναγγελίας και καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
  • Κατάρτιση και ερμηνεία συμβάσεων εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών και προσυμφώνων, προκηρύξεων δημόσιων διαγωνισμών για την πλήρωση θέσεων εργασίας και διορισμού.
  • Προστασία δικαιωμάτων σχετικά με τη συνδικαλιστική δράση και ελευθερία, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το δικαίωμα απεργίας και επίσχεσης εργασίας, την ίδρυση και την διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεων.
  • Εκπροσώπηση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, εξωδικαστική και συμβιβαστική επίλυση εργατικών διαφορών, διαμεσολάβηση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. 
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF